De Burchtruiters

Lidmaatschap

Onze vereniging kent verschillende soorten lidmaatschappen. Het lidmaatschap is persoonsgebonden, overdraagbaar op een ander persoon is niet mogelijk.

  • Lessend jeugdlid 6 t/m 17 jaar
  • Lessend senior lid 18 jaar en ouder
  • Niet-lessend lid
  • Administratief lid
  • Donateur
  • Sponsor

Hieronder vindt u het inschrijf-, wijziging- ,afmeldingsformulier en de daarbij horende statuten. Deze dient u ingevuld door te sturen naar ons secretariaat.

Algemene informatie

Inschrijfformulier

Wijzigingsformulier

Afmeldingformulier

Statuten Burchtruiters


Voor meer informatie over prijzen en de inhoud van de soorten lidmaatschappen kunt u e-mailen naar info@burchtruiters.nl.
Voor vragen over het inschrijven, afmelden of van lidmaatschap wijzigen kunt u contact opnemen met Monique van der Meij via mvandermeij1965@outlook.com.